Det lønner seg for virksomheter å benytte bedriftshelsetjenesten sin kompetanse for å hjelpe arbeidsplassen med å sikre optimalt arbeidsmiljø. Å være god på HMS (helse, miljø og sikkerhet), betyr at man arbeider aktivt med kartlegging og forebyggende tiltak. Og hva betyr det? Enkelt forklart vil det si at ledelsen og de ansatte gjennom sin representant oppdager potensielle problemer og setter inn rutiner og tiltak for å forhindre dette.

Mindre sykefravær og økt fortjeneste

Enhver bedrift bør strebe etter at HMS-arbeidet faktisk fungerer slik det er ment å gjøre. Det er en kontinuerlig prosess og gir stor gevinst når det gjøres riktig, både for virksomhetens drift og arbeidstakerne og deres arbeidsmiljø.

Et godt inneklima er for eksempel noe alle tjener godt på. Det er vist gjennom studier at inneklimaet på arbeidsplassen påvirker blant annet sykefravær, arbeidsglede og selve produktiviteten. Arbeidsmiljøet vil naturlig nok også bli påvirket av et godt eller dårlig inneklima.

Kan bedrifter velge om de skal knytte seg til bedriftshelsetjenester?

Bedriftshelsetjeneste

Alle arbeidsgivere som har virksomheter med særlige risikofaktorer, plikter å koble inn bedriftshelsetjenester som er godkjent. De bransjene som er pålagt i en egen forskrift har risikofaktorer for arbeidstakerne som utsetter dem for mulige sykdommer, skade og fysiske og psykiske belastninger. Det er veldig mange arbeidsplasser som går unn under disse bransjene og kun noen få er nevnt nedenfor.

  • Omtrent alle typer produksjons-virksomheter
  • Anleggsvirksomheter
  • Hotel og restaurantnæringer
  • Telekommunikasjon
  • Helse og undervisning
  • Post og leveransevirksomheter

Hvordan finner man bedrifter som leverer bedriftshelsetjenester?

Hvis man driver eller eier en virksomhet kan man og ønske å knytte til seg en leverandør av bedriftshelsetjenester. De som er lovpålagt har selvfølgelig ikke noe valg. Det første er jo at man må være sikker på at leverandøren er godkjent. Arbeidstilsynet er de som godkjenner hvem som kan levere bedriftshelsetjenester.

sykefravær

Går man inn på arbeidstilsynet.no kan man finne oversikt over godkjente leverandører i ditt distrikt, og sjekke om en spesiell er godkjent til å drive lovlig. Man kan søke på kart, navn eller organisasjonsnummer.

Informasjon og opplæring i konflikthåndtering

Det forventes at bedriftshelsetjenesten blant annet skal tilby tjenester rundt psykososiale forhold på arbeidsplassen. I dag med sosiale media er det plattformer på nett som visker ut skillet mellom jobb og privatliv. Mobbing og trakassering er kanskje et enda større problem i dag på grunn av dette fordi det blir mer synlig og fanges lettere opp.

Arbeidsplassene skånes dessverre ikke for hendelser og situasjoner som krever kyndig konflikthåndtering og krisehåndtering. Samtidig skal man kunne fange opp, forebygge og tilegne seg kunnskap for å minske stressende- og volds episoder på arbeidsplassen.

Ergonomiske forhold

Man skal kunne forvente av bedriftshelsetjenesten at de også skal hjelpe til med å kartlegge og gi risikovurderinger av ergonometiske forhold på arbeidsplassen. Ved innkjøp, nybygging og ombygginger skal man få bistand. Dette gjelder også når man utarbeider retningslinjer for blant annet bedriftens renholdsrutiner og utstyr.

Bedriftshelsetjenester og ergonomi

Det er mange områder som kan utbedres ergonomisk for å gi ansatte en bedre arbeidshverdag. Alle tjener på at færre blir sykemeldt og risikoen for slitasje reduseres. Hvis man ønsker å finne ut av hva som kan utbedres så kan man kikke på blant annet kontorlandskapet, dataarbeidsplassen, belysning i lokalene og for eksempel hvordan lager er organisert.

Alle drar fordel av at man engasjerer seg i egen arbeidsplass

Som ansatt er det ikke dumt hvis man er litt nysgjerrig på hva som gjøres og hvordan bedriftshelsetjenesten er involvert der man jobber. Man kan se seg rundt og prøve å legge merke til ting som fungerer og kanskje ikke er helt optimalt.

Om man jobber i full stilling eller som deltidsansatt, kan det være både interessant og nyttig å sette seg inn i dette. Alle burde engasjere seg i egen arbeidsplass og samtidig lære om hva bedriftshelsetjenester egentlig kan bidra med.

Kilder: